احضار واقعی و ترسناک ارواح طی مراسم سه شاه در ایران (شامل محدودیت سنی)

پرونده های مرموز
منتشر شده در 01 دی 1399

اخطار:مسئولیت و عواقب نتیجه انجام این مراسمبر عهده خود شخص است.بنابراینانجام و حتی تماشای ویدیوی فوقبه همگان توصیه نمیشود.


مراسم احضار روح سه شاه


ارتباط با دنیای مردگان هرگز کار ساده ای نبوده است.حال در این ویدیو روشی را بررسی میکنیم که از این طریق یک درگاه به دنیای ماورا گشوده شده و با جن و موجودات شیطانی اطراف ارتباط برقرار خواهیم کرد.توجه نمایید که این ویدیو فقط جنبه تحقیق و بررسی دارد.


این ویدیو در استودیو نیکفر تهیه شده و از کانال پرونده های مرموز پخش میشود. (کپی تمامی ویدیوهای کانال پرونده های مرموز و این ویدیو ممنوع استلیکن بازنشر آنها بلامانع می باشد)


پرونده های مرموز در تلگرام.ایتا.بله.گپ.آیگپ.سروش و بیسفون با آدرس Secretfiles@ همراه با تحلیل و بررسی حوادث


و همچنین در سایتهای آپارات.نماشا.تماشا.دالفک.شبکه ما و Mp4 قابل مشاهده است.


ساختگی یا واقعی؟ ما بشما خواهیم گفت!


لذت واقعی ترس با پرونده های مرموز...


تدوین و گردآوری: منصور.م

دیدگاه کاربران
شاهرخ -

دروغ محضه