آموزش دایره در کرج مکتب تبریز - آموزشگاه موسیقی ملودی

آموزشگاه موسیقی ملودی
منتشر شده در 18 آبان 1399

آموزش دایره در کرج مکتب تبریز زیر نظر استاد هانیه گل محمدی در آموزشگاه موسیقی ملودی - کلاس قاوال مکتب استاد فرنام

دیدگاه کاربران