بازدید و اهدای نشان استاندارد بین المللی گردشگری حلال به خانه مردم شناسی بومیان

specialinteresttourism
منتشر شده در 10 آذر 1399

بازدید و اهدای نشان استاندارد بین المللی گردشگری حلال به خانه مردم شناسی بومیان جزیره کیش توسط دکتر محمدشریف ملک زاده رئیس سازمان جهانی گردشگری حلال(GHTO)

دیدگاه کاربران