رژیم صهیونیستی : از تهمت ها ناراحتیم!

اخبار تماشایی
منتشر شده در 18 دی 1400

طنزپردازدان شبکه کان; رژیم صهیونیستی به دلیل حجم زیاد انتقادها مجبور به واکنش شدند: ما و همکاری با دشمنمون ایران؟! کار ما در ایران خیلی دیده شد اما این چه تهمتیه؟ مگر دیوانه شدید؟ از تهمت ها ناراحتیم!

دیدگاه کاربران