جدیدترین راز موفقیت افراد موفق در زندگی و کسب و کار : کوچینگ موفقیت

کوچینگ رستم حامدی
منتشر شده در 05 اردیبهشت 1399

مربیگری موفقیت یک روند یادگیری است که در آن مراجع و مربی موفقیت برای بهبود کیفیت زندگی مراجع کار می کنند. از طریق گفتگو پرسشگری تعیین هدف پاسخگویی و تکنیک های عمومی انگیزشی مربی موفقیت از مراجع پشتیبانی می کند تا مسئولیت کامل برای ایجاد یک زندگی موفق را به عهده بگیرد.


مربیگری موفقیت در مورد دانستن و پیشروی به سمت اهداف است.این نوع از مربیگری به شما هدیه ای از زمان مکان و چشم انداز می دهد تا آگاهی از واقعیت فعلی خود را ارتقا دهید و قطب نمای داخلی خود را بر روی اهداف شخصی خود تنظیم کنید .


مربیگری موفقیت یک فرایند آموزشی است که به طور قابل توجهی دستاوردهای اقتصادی افراد را تقویت می کند. این مربیگری به عنوان یک فرآیند به افراد کمک می کند تا به اهداف خود سریعتر و راحت تر از آنچه در غیر این صورت ممکن است برسند.

مربیگری موفقیت با بهبود وضوح اهداف برای افزایش درآمد وکیفیت زندگی بهبود کسب و کار و یا عملکرد دانشگاهی به افراد کمک می کند.

در مربیگری موفقیت :

  • هم افزایی بین مربی موفقیت و مراجع باعث ایجاد حرکت می شود.
  • اهداف بهتری تعیین می شوند .
  • مراجع مهارت های جدیدی را توسعه می دهد و این مهارت ها به موفقیت بیشتری بدل می شود.
دیدگاه کاربران