خلاصه تمام فصل های کتاب دانشکده کسب و کار نوشته رابرت کیوساکی

فروشگاه فایل
منتشر شده در 02 فروردین 1399

### خلاصه تمام فصل های کتاب دانشکده کسب و کار نوشته رابرت کیوساکی


مطالب مفید از کتاب دانشکده کسب و کار نوشته رابرت کیوساکی فصل اول چه چیزی پولدارها را پولدار می zwnj;کند؟ فصل دوم بیش از یک روش برای پولدار شدن وجود دارد فصل سوم ارزش شماره یک: فرصت واقعا برابر فصل چهارم ارزش شماره دو: آموزش تجاری دگرگون کننده زندگی فصل پنجم _ ارزش ...


دریافت فایل

دیدگاه کاربران
<