گرم کردن حرفه ای توپچی ها ( آرسنال - انگلیس)

آکادمی فوتبال تکنیک برتر
منتشر شده در 06 فروردین 1399

اگر هدف مربی از گرم کردن بازیکن برای حضور در تمرینات است باید به این مساله توجه داشته باشد که در ۸ دقیقه اول گرم کردن باید تمریناتی را برای بازیکن در نظر بگیرد که ضربان قلبش به ۱۰۰ تا ۱۳۰ برسد، سپس بعد از ۲ دقیقه استراحت فعال در فاز دوم تمرینات باید به گونه ای باشد که ضربان قلبش به ۱۳۰ تا ۱۶۰ برسد

دیدگاه کاربران