سرمایه گذاری جمعی پدیده ای رو به رشد در اروپا

رنگین کمان
منتشر شده در 15 تیر 1396

پدیده سرمایه گذاری جمعی در اروپا رو به رشد است. اما راز موفقیت در این کار چیست؟ و سامانه های جذب سرمایه در اروپا چگونه عمل می کنند؟

در این گزارش «دنیای تجارت» از فنلاند به این پرسشها پاسخ می دهیم.

جذب سرمایه مردمی یا سرمایه گذاری جمعی از طریق شبکه های اجتماعی و اینترنت در اروپا رواج پیدا کرده و پدیده ای در حال رشد است.

لس ماکلا، مدیر یک سامانه جذب سرمایه مردمی موسوم به «اینوسدور» در کشورهای شمال اروپاست و می گوید: «سال گذشته، میزان سرمایه گذاری اجتماعی حدود 30 میلیارد یورو بود.

هر سال بیش از 100 درصد رشد دارد..و امسال بیشتر از سرمایه گذاری خطرپذیر هم خواهد بود.»

دیدگاه کاربران