نادر نامداران مترجم همزمان ورکشاپ تخصصی سازمان جنگل‌ها و مراتع ایران

ترجمه همزمان در تهران- تیم ترجمه همزمان کنفرانس نادر نامداران
  • نادر نامداران مترجم همزمان ورکشاپ تخصصی سازمان جنگل‌ها و مراتع ایران، مورخ 8-10 مهر ماه 1397، در هتل لاله تهران.

نادر نامداران مترجم همزمان سازمان ملل UN در ایران،


نادر نامداران مترجم همزمان اتحادیه اروپا EU در ایران،


نادر نامداران مترجم همزمان سازمان فائو FAO در ایران،


نادر نامداران مترجم همزمان سازمان UNESCO در ایران،


مترجم همزمان سفیر سوئیس،


مترجم همزمان سفیر دانمارک،


مترجم همزمان سفیر ترکیه،


مترجم همزمان سفیر کره جنوبی،


#نادر نامداران #مترجم همزمان سازمان ملل #مترجم همزمان فائو #مترجم همزمان یونسکو #مترجم همزمان اتحادیه اروپا #مترجم همزمان سفیر #مترجم همزمان مجرب #مترجم همزمان کنفرانس #مترجم همزمان سمینار بین المللی


نادر نامداران مترجم همزمان سازمان ملل و سازمان فائو در ایران،


  • شماره تماس نادر نامداران جهت انجام ترجمه همزمان برای کنفرانس ها و سمینارهای بین المللی:

09396900507-09124541745


Nader Namdaran the UN Interpreter based in Tehran-Iran, 


while Interpreting for the UN delegation & FAO Institute representatives in Tehran-Iran,


  • Nader Namdaran's Numbers for Freelance Conference Interpretation:

09396900507-09124541745


-Email Address:


Nader.namdaran@gmail.com

دیدگاه کاربران

@SimultaneousTranslation: حرفه ای ترین ترجمه همزمان ارائه شده در تهران توسط تیم ترجمه همزمان "نادر نامداران" متخصص ترجمه همزمان با هدفون برای سالنهای کنفرانس در ایران. - تیم ترجمه همزمان بین‌المللی نادر نامداران، آماده همکاری و ترجمه همزمان به صورت شفاهی و با هدفون برای کلیه بازرگانان، شرکتها، سازمانهای بین المللی، وزارتخانه ها و سفارتهای خارجی در ایران، و... میباشد - اجاره و فروش بهترین دستگاه های ترجمه همزمان کنفرانس در تهران از جمله خدمات تیم ترجمه همزمان نادر نامداران می باشد. - شماره تماسهای تهران، برای "ترجمه همزمان کنفرانس"، و "ترجمه حضوری"، و همچنین "مشاوره، اجاره و فروش بهترین برندهای دستگاه ها و تجهیزات ترجمه همزمان" در ایران: 09396900507-09124541745