نماهنگ قرار عاشقی

آستان قدس رضوی و حرم مطهر
منتشر شده در 29 اسفند 1401

به نیابت از حسین و دانیال عزیز

و به یاد همه آن هایی که رفتند تا ما بمانیم...

دیدگاه کاربران
<