صحبت های رئیس قوه قضائیه در تجدید میثاق با امام راحل

کلانتر
منتشر شده در 04 تیر 1396

رئیس قوه قضائیه: یکی از تعالیم امام خمینی(س) خودباوری است که در قوه قضائیه مد نظر است

دیدگاه کاربران