"علیرضا قربانی" در کلیسا

ماهور
منتشر شده در 29 تیر 1396

اجرایی زیبا از علیرضا قربانی قبل از تمرین و آماده شدن نوازندگان برای اجرا. ببینید و لذت ببریبد.

دیدگاه کاربران