بستن فیستول شریان کاروتید و کاورنوس سینوس CCF

دکتر رادنوش پشم فروش فوق تخصص اینترونشنال و نورورادیولوژی

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره بستن فیستول شریان کاروتید و کاورنوس سینوس CCF به سایت دکتر رادنوش پشم فروش فوق تخصص اینترونشنال و نورورادیولوژی مراجعه کنید:

https://drpashmforoosh.com/

دیدگاه کاربران