خلیل زاده : هیئت مدیره تمام قد از کادر فنی حمایت میکند

اسپرت
منتشر شده در 14 مرداد 1399

خلیل زاده رئیس هیئت مدیره باشگاه استقلال: هیئت مدیره تمام قد از کادر فنی حمایت میکند

دیدگاه کاربران