وقتی سربازی و صدای مادرت رو میشنوی !!

ترنج
منتشر شده در 26 بهمن 1398

به مناسبت روز مادر گروه کبریت مدیا صدای مادران سربازها را برای آنان پخش می کند تا واکنش آنان را ثبت کند با هم تماشا کنیم.

دیدگاه کاربران