بازگرداندن شش متهم جرائم اقتصادی به کشور

اخبار تماشایی
منتشر شده در 11 بهمن 1402

🔹یکی از این مجرمین 250 میلیون دلار ارز دریافت کرده برای واردات کالا های اساسی اما سو استفاده کرده چیزی وارد نکرده.


🔹یک نفر هم برای واردات جو ارز دریافت نموده اما سو استفاده نموده است.


🔹چهار نفر از این متهمین شاکی خصوص داشته اند.

دیدگاه کاربران
<