ایجاد مراکز لجستیکی راهی برای رسیدن به بهره وری در نظام لجستیک

پرتال حمل و نقل iranway
منتشر شده در 24 تیر 1398

به گزارش پرتال حمل و نقل، مهدی صفری مقدم مدیرکل دفتر طرح جامع حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی در اولین میز ملی لجستیک از لزوم رسیدن به بهره وری از طریق ایجاد مراکز لجستیک پرده بر داشت.

دیدگاه کاربران