مرثیه جانسوز وصیت حضرت علی (ع) به حضرت ابوالفضل (ع)

به سوی نور
منتشر شده در 27 شهریور 1399

ابوالفضل من علمدار من امیدم به دست توی پهلوون - نذاری یه وقت تا تو زنده ای همین کوفیا خیمه غارت کنند

دیدگاه کاربران