راه افتادن چالش زامبی برای مبارزه با ویروس کرونا

یوتیوب ایرانی
منتشر شده در 28 مهر 1399

به گزارش رکناگروهی از مردم مکزیک برای آگاه کردن هموطنانشان از خطرات ویروس کرونا خود را به شکل زامبی گریم میکنند و در بین مردم میآیند.این جوانان چالشی را در فضای مجازی به نام چالش زامبی برای مبارزه با کووید_19 به راه انداختهاند.

دیدگاه کاربران