فیلم پیشگیری از بروز کهیر

دکتر یعقوب محبوبی اسکوئی متخصص آسم آلرژی و ایمونولوژی بالینی

توضیحاتی در مورد راه های پیشگیری از بروز کهیر از زبان دکتر محبوبی اسکویی متخصص آسم و آلرژی و ایمونولوژی بالینی می شنویم. راه های ارتباط با دکتر محبوبی اسکویی سایت: http://drmahboubioskouei.ir/ شماره تماس: 021-26702070

دیدگاه کاربران