معرفی تشک رویا

رویان خواب
منتشر شده در 18 آبان 1399

معرفی تشک رویا


کالای خواب رویان نمایندگی رسمی برای خرید تشک رویا در مدل های تشک فنر منفصل پاکتی ( اولترا ) تشک فنر متصل ( بونل ) تشک طبی ( مدیکال ) تشک یک نفره و تشک دونفره است.


http://yun.ir/63196c


انواع تشک رویا


تشک مدیکال رویا: تشک های بدون فنر در مدل های تشک رویا مدیکال پلاس با محافظ ( جدیدترین مدل ) تشک رویا مدیکال 1 تشک رویا مدیکال 2 تشک رویا مدیکال 3 هستند.


تشک اولترا رویا: تشک های فنر منفصل پاکتی در مدل های تشک رویا اولترا پلاس با محافظ ( جدیدترین مدل ) تشک رویا اولترا 1 تشک رویا اولترا 2 تشک رویا اولترا 3 تشک رویا اولترا 4 هستند.


تشک بونل رویا: تشک های فنر متصل در مدل های تشک رویا بونل 1 تشک رویا بونل 2 تشک رویا بونل 3 تشک رویا بونل 4 تشک رویا بونل 5 هستند.


https://royankhab.com

دیدگاه کاربران