دماوند فعال شد!

داغ ترین!
منتشر شده در 16 اسفند 1395

آتشفشان خفته ی دماوند بعد از 4 هزار سال دوباره فعال شد!


اگه فعال شه خطر جدی تهران رو تهدید میکنه!

دیدگاه کاربران
<