سرقت موبایل توسط سارق موتورسوار در چند ثانیه از خودروی پارک شده

خبر از ما
منتشر شده در 13 آذر 1399

وقتی ماشینتان را پارک می‌کنیدحتی برای یک لحظهبه هیچ عنوان موبایل یا اشیا قیمتی روی صندلی که در دید عموم باشد نگذارید.

دیدگاه کاربران