هشدار جدی مدیرعامل بیمارستان میلاد درباره وخامت شرایط کرونا

حاشیه
منتشر شده در 29 فروردین 1400

هشدار جدی مدیرعامل بیمارستان میلاد درباره وخامت شرایط در موج چهارم همه‌گیری کرونا

دیدگاه کاربران