کار دست مردم صحنه دست مردم ابتکار عمل دست مردم

سواد رسانه ای
منتشر شده در 12 دی 1400

استفاده از منابع توانمندی‌ها و قابلیت‌های مردم در اداره امور عمومی کشور یکی از بهترین راه‌ها برای رفع مشکل محدودیت منابع مالی و مسائل اجرایی دولت برای ارائه خدمات است. حضور و مشارکت مردم ضمن حل بسیاری از مشکلات عمومی با هزینه بسیار پایین و با کیفیت بالاتر موجب دلگرمی و همبستگی بیشتر مردم با حکومت شده و درنهایت به افزایش سرمایه اجتماعی می‌انجامد.

دیدگاه کاربران