دکتر امیرحسین سربازی / متخصص پروتزهای دندانی

پزشک TV
منتشر شده در 22 آبان 1398

عضو آکادمی متخصصین دندانپزشکی زیبایی آمریکا


عضو آکادمی پروستودونتیست های آمریکا


22899064


22885567


اینستا dr.amirhosseinsarbazi@


dramirhosseinsarbazi.com


تهران-ابتدای پاسدارانروبروی نگارستان ششمساختمان تندیس یکواحد 14

دیدگاه کاربران