مرحله آخر خشک کردن فرش ها

afracarpet
منتشر شده در 31 شهریور 1398

خشک کردن فرش ها در سالن خشک کن قالیشویی به صورت اتوماتیک بعد از مرحله آبگیری.

دیدگاه کاربران
<