روحانی: ایران نشان داد برای مبارزه با تروریسم جدی است

اخبار تماشایی
منتشر شده در 30 شهریور 1396

رئیس جمهور در نشست خبری با رسانه ها در آمریکا: در دولت گذشته و در این دولت همه تلاش های ما برای کمک به کشورهای منطقه برای مبارزه با تروریسم بوده.

دیدگاه کاربران