موضع گیری شجاعانه مجری تلویزیونی یزد در برنامه زنده

اخبار تماشایی
منتشر شده در 19 مهر 1397

موضع گیری شجاعانه مجری کارشناس شبکه یزد در اعتراض به سفر سوال بر انگیز سفیر انگلیس به یزد در برنامه زنده تلویزیونی


خدایا به مسولین ما قدری غیرت، همت و شجاعت و بصیرت بده...

دیدگاه کاربران