معافیت برای واردات نفت ایران ، شکست آمریکا در تحریم ها محسوب میشود

تک شو
منتشر شده در 23 آبان 1397

سفیر ایران در انگلیس در مصاحبه تلویزیونی : ایالات متحده آمریکا در ایجاد یک توافق همه جانبه شکست خورده است


این سخن در راستای تحریم های جدید آمریکا علیه ایران زده شد


وی همچنین افزود : معافیت کشورهایی همچون چین ، هند و ژاپن اثباتی برای همین موضوع است

دیدگاه کاربران