قیمت دستگاه خشک کن میوه و سبزی

دستگاه های کارآفرینی و کسب و کار- ای جی

قیمت دستگاه خشک کن میوه و سبزی 20 کیلویی_15 سینی


11.000.000 تومان


قیمت دستگاه خشک کن میوه و سبزی 25 کیلویی _ 20سینی


13.500.000تومان


قیمت دستگاه خشک کن میوه و سبزی 30-40 کیلویی _ 30 سینی


18.300.000 تومان📣🔺*


09101864177

دیدگاه کاربران