کلیپ عید غدیر خم مبارک | میچکد می ز نام چون قندت | مولودی شاد عید غدیر خم

سرچ گوگل
منتشر شده در 23 تیر 1401

میچکد می ز نام چون قندت


4 روز مانده تا عید بزرگ غدیر


#بزرگترین_عید_شیعیان

#عید_غدیر

#بر_عمر_لعنت

دیدگاه کاربران