وقتی استاد دانشگاه شریف زیرآب برنامه هسته ای ایران را می زند

به یاد ماندنی
منتشر شده در 01 مهر 1396

دکتر محمدرضا اجتهادی، استاد دانشگاه شریف از اشتباهات راهبردی حکومت در ارتباط با برنامه هسته ای می گوید.

دیدگاه کاربران
<