موجود فضایی توضیحات ویدیو را بخوانید.

silent
منتشر شده در 14 شهریور 1396

رویت یک موجود بیگانه بسیار بزرگ در اسمان گودالاخارا مکزیک به این نوع یوفو ها زیرویید گفته میشود در ارتفاع بسیار بالا بوده و فقط با تلسکوپ دیده میشوند

دیدگاه کاربران