پرنده رقاص به نام " Moonwalk "

بهترین ها
منتشر شده در 12 بهمن 1396

پرنده رقاص به نام " Moonwalk " - پرنده ای به نام moonwalk - برای جلب توجه ماده شروع به رقصیدن جلو و عقب روی شاخه میکند و هر چه این نمایش بهتر باشد ماده اونو واسه جفت انتخاب میکند.

دیدگاه کاربران