با هیچ چیز عوض شدنی نیست....

آستان قدس رضوی و حرم مطهر
منتشر شده در 10 خرداد 1403

همه خادم های حرم امام رضا (ع) چوب پر به دست نمی گیرند بعضی هاشان آدم های فنی و آچار به دست هستند برنامه توفیق می رود سراغ چنین آدم هایی...

دیدگاه کاربران