دبیر ستاد تنظیم بازار : فروش اجباری کالا در کنار روغن ممنوع است !

اخبار تماشایی
منتشر شده در 21 اسفند 1399

قبادی دبیر ستاد تنظیم بازار: فروش اجباری کالا در کنار روغن ممنوع است و اگر شرکتی این کار را بکند مجوز فعالیتش ابطال خواهد شد.

دیدگاه کاربران