حذف سرخابی ها از آسیا به روایت اولیایی

ویدئو ورزشی
منتشر شده در 04 دی 1400

آخرین صحبت های کاظم اولیایی درباره حذف احتمالی استقلال و پرسپولیس از آسیا

دیدگاه کاربران