در خانه می مانیم

قیمت آهن آلات - مرکزآهن
منتشر شده در 18 فروردین 1399

رعایت طرح فاصله‌گذاری اجتماعی در مقابله و پیشگیری از بیماری کرونا به منزله احترام به حق حیات خود و دیگران است.در شرایط فعلی دور بودن از دیگران نشان از احساس مسوولیت ما در قبال سلامتی آنهاست.

دیدگاه کاربران