مکانیسم اثر کرونا ویروس روی بدن

سازمان اورژانس کشور (115)
منتشر شده در 10 اسفند 1398

در این کلیپ به مکانیسم اثر ویروس کرونا در بدن و نحوه بیماری زایی آن اشاره شده است.

دیدگاه کاربران