پخش خودکار بعدی

ترمیم شیشه اتومبیل 09125239881 _ 02144145701

ترمیم شیشه اتومبیل ماهرویان


09125239881


02144145701


Www.mahrouyanglass.com


ترمیم ترک خوردگی شیشه مزدا 3


توجه داشته باشید


بعد از شکستگی شیشه اتومبیل محل شکستگی را با چسب پنج سانتی بپوشانید


از وارد کردن شوکهای حرارتی به شیشه اتومبیل خود داری کنید


از شستشوی خودرو اجتناب کنید


برای جا بجا کردن خودرو هیچ گونه محدودیتی ندارید


هر چه زود تر جهت ترمیم شیشه اتومبیل اقدام کنید

تاریخ انتشار 06 / 12 / 1398
دسته‌بندی آموزشی
اجازه درج دیدگاه برای این ویدیو وجود ندارد.