برنامه‌های فدراسیون پزشکی ورزشی برای مقابله با کرونا

دنیای ورزش
منتشر شده در 15 فروردین 1399

صحبتهای خلیلیان دبیر فدراسیون پزشکی ورزشی راجع به برنامه های فدراسیون پزشکی ورزشی برای مقابله با کرونا

دیدگاه کاربران