فرو کردن سر در تنور برای آمرزیده شدن گناهان!

ترنج
منتشر شده در 07 بهمن 1398

هندو طبق آیینی بسیار عجیب برای آمرزیده شدن گناهانشان سر خود را در تنور فرو میبرند

دیدگاه کاربران