معین تبریزی در هفته فرهنگی 98 دانشگاه علوم پزشکی تبریز

اشعار معین تبریزی
منتشر شده در 15 آذر 1398

دکلمه عاشقانه غزل فارسی 


پیش من هستی ولی در فکر یار دیگری ؟ ... کاش می گفتی که هستی دوستدار دیگری


این دل دلتنگ ما بازیچه ی دست تو نیست ... نازنینا باش دیگر فکر کار دیگری !

دیدگاه کاربران