دستگیری 649 سارق و خریدار اموال سرقتی !

اخبار تماشایی
منتشر شده در 02 بهمن 1398

از سارقان دریچه کانال های آب و فاضلاب تا سارقی که به اموال همراه بیماران رحم نمی کرد.

دیدگاه کاربران