آنالیز حرارتی همزمان (STA) | دستگاه آنالیز حرارتی همزمان

ایران مواد
منتشر شده در 05 آذر 1398

اصول روش آنالیز حرارتی همزمان به این صورت است که با قرار دادن یک نمونه در قسمت قرارگیری نمونه‌ی آزمایش و اجرای فرایند آزمون آنالیزهای TGA و DTA به‌طور همزمان انجام می‌گیرد. اطلاعات جمع‌آوری‌شده از این آزمون را می توان با کوپل کردن ابزار تجزیه حرارتی همزمان به یک تحلیل‌گر گاز با تبدیل فوریه و یا یک طیف‌سنج مادون‌قرمز افزایش داد. در نهایت نرم‌افزار دستگاه یک نمودار تلفیقی به پژوهشگر ارائه می‌دهد که در یک ستون نتایج توزین حرارتی و در ستون دیگر گرماسنجی تفاضلی انجام گرفته است.


از کاربردهای آنالیز STA می توان به آنالیز حرارتی نمونه های بسیار کوچک مانند نمونه های پودری واکنش های تجزیه مطالعه پلیمریزاسیون مواد آلی و مشخصه‌یابی واکنش‌های ذوب و انجماد و تبخیر و تصعید اشاره کرد.


برای مطالعه بیشتر در خصوص روش آنالیز حرارتی همزمان به وبسایت ایران مواد مراجعه کنید: https://iran-mavad.com/?p=39152

دیدگاه کاربران