مخملپاش*آبکاری*فانتاکروم*مخمل پاش*پودرمخمل ترکیه*چسب ضدآب گلدفلوک 09362022208

goldfolokchrom09029236102
منتشر شده در 30 آبان 1399

گلدفلوک کروم 


مخمل پاش صنعتی 


آبکاری صنعتی


پودرمخمل ترک چینیایرانی


چسب ضدآب وپایه تینر


جوهررنگ آبکاری فانتاکروم 


کیلر وسیلر حرارتی مقاومتی 


فرمول ساخت مواد آبکاری حرارتی وپاششی فانتاکروم 


آموزش رایگان بصورت غیر حضوری با فیلم اموزشی ویابصورت حضوری .


09362022208


09301313308


حقیقی

دیدگاه کاربران