محمدرضا شجریان درگذشت - آواز بی همزبان از استاد

گرامافون
منتشر شده در 14 مهر 1399

کلیپ کوتاه آواز خوانی محمدرضا شجریان


به سکوت سرد زمــان…♫ به خزان زرد زمــان…♫


نه زمان را درد کسی!! نه کسی را درد زمان!!

دیدگاه کاربران