استاد احمد محمدی - چاقوی زندگی

دکتر احمد محمدی (آکادمی بازار)
منتشر شده در 13 شهریور 1399

برای اطلاع از سمینارها و محصولات موفقیت انگیزشی و توسعه کسب و کار یا مشاوره به وب سایت آکادمی بازار(مرجع موفقیت ایران) BazarAcademy.ir اینستاگرام drahmadmohamadi@ مراجعه کرده یا با شماره 88993288-021 تماس بگیرید.

دیدگاه کاربران