دوبلور معروف چنگیزجلیوند پرکشید

کورش کبیری
منتشر شده در 02 آذر 1399

چنگیز جلیلوند کسی که صدایش را مثل صدای یک خواننده محبوب دوست داشتیم هم پرکشید.


صدای مارلون براندو پل نیومن برت لنکستر ریچارد برتون پیتر اوتول یول براینر کلینت ایستوود دین مارتین  فردین بهروز وثوقی ناصر ملک مطیعی و .... رفت .


آبان 1319 - آذر 1399


روحش شاد و یادش گرامی

دیدگاه کاربران